__CONFIG_group_edit_{"leh6xsxi":{"name":"List Icon","singular":"-- Icon %s"},"leh6y4wx":{"name":"List text","singular":"-- Inline text %s"},"leh6yaz2":{"name":"List Item","singular":"-- List Item %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]}," palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{" h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng kí buổi học trải nghiệm
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]}," palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{" h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng kí tài khoản

Nền Tảng Trực Tuyến Số 1 Thế Giới

để học

   Tiếng Anh  và  Tiếng Trung 

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Người lớn

Giao tiếp Tiếng Anh tự tin & thành thạo

cùng giáo viên bản ngữ

* Chương trình Tiếng Anh AI / Oxford Speak Now

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Trẻ em

từ 5 đến 15 tuổi

Học Tiếng Anh với lộ trình hiện đại, chuẩn quốc tế

cùng giáo viên bản ngữ

* Chương trình Tiếng Anh AI / Oxford Speak


__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Người lớn/Trẻ em

Học Tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao

cùng giáo viên bản ngữ

* Chương trình Tiếng Trung AI / HSK / TOCFL

10 Lý Do TutorABC Là Lựa Chọn Hàng Đầu

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

1

ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY


Hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng và đáng tin cậy: Disney, Oxford, Cambridge, Barron's và Kaplan.

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA


Sử dụng công nghệ AI tiên tiến để kết nối giáo viên, giáo án, tài liệu khóa học và bạn học phù hợp với từng học sinh.

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO UY TÍNSử dụng chương trình giảng dạy tốt nhất thế giới để đảm bảo việc học tập của bạn.


__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

4

GIÁO VIÊN BẢN XỨ VỚI CHỨNG CHỈ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ


100% giáo viên của TutorABC có chứng chỉ giảng dạy được chứng nhận quốc tế với kinh nghiệm giảng dạy trung bình từ 3 năm.

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

5

HỌC MỌI LÚC MỌI NƠI


  • Lớp học trực tuyến 24/7.
  • Dễ dàng sắp xếp lớp học mọi lúc, mọi nơi.
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

6

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP AN TOÀN & BẢO MẬT


Môi trường học tập được chứng nhận an toàn bởi kidSAFE.__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

7

MÔ HÌNH “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”


Cố vấn học tập tập trung vào mối quan hệ giữa hai bên để có thể hỗ trợ mọi nhu cầu trong học tập khi bạn cần.

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

8

NƠI LUYỆN THI TỐT NHẤT


Tài liệu luyện thi hàng đầu thông qua hợp tác với Barron’s.__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

9

ĐÁNH GIÁ VƯỢT TRỘI

TỪ NGƯỜI HỌC


Nền tảng học ngôn ngữ hiệu quả nhất thế giới.

97%

Xếp hạng mức độ hài lòng của sinh viên

4.8/5

Xếp hạng đánh giá của Google

4.8/5

Xếp hạng đánh giá của Trustpilot

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eafe1":{"name":"Main Accent","parent":-1},"0f94e":{"name":" Accent Light","parent":"eafe1","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name": "Default","value":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204, 102)","hsl":{"h":40,"s":1 ,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s": 0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eafe1":{"val":"rgb(255, 204 , 102)","hsl":{"h":40,"s":1,"l":0.7,"a":1}},"0f94e":{"val":"rgb(241, 241, 241)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0,"l":0.94,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

10

KHÔNG ĐỐI THỦ NÀO CÓ TẤT CẢ

10 TÍNH NĂNG NHƯ CHÚNG TÔI


  • Không có đối thủ nào có đầy đủ tất cả những dịch vụ & tính năng như TutorABC.
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đạt kết quả nhanh hơn với TutorABC!

Quy Mô Lớp Học Đa Dạng

Môi Trường Thực Hành Hiệu Quả

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4bd53":{"name":"Main Accent","parent":-1},"b26c7":{"name":" Accent Lighter","parent":"4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}},"d94c0":{"name":"Accent Darker","parent":" 4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{ "colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl":{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a ":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66," a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5, "a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl" :{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency ":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66,"a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)"," hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Khóa học 1 kèm 1

Chứng Chỉ Chuyên Nghiệp

100% giáo viên có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh quốc tế và giàu kinh nghiệm.

Hướng Dẫn Cho Từng Cá Nhân

Hướng dẫn từng bước và toàn diện về cách phát âm, ngữ pháp và cách sử dụng ngôn ngữ.

Lựa Chọn Giáo Viên Theo Sở Thích

Thảo luận với giáo viên về những thách thức hoặc mục tiêu học tập của bạn.


học tiếng anh 1 kèm 1 với người bản xứ

Giáo Viên Của Riêng Bạn

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4bd53":{"name":"Main Accent","parent":-1},"b26c7":{"name":" Accent Lighter","parent":"4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}},"d94c0":{"name":"Accent Darker","parent":" 4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{ "colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl":{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a ":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66," a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5, "a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl" :{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency ":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66,"a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)"," hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__


Thực Hành Hội Thoại Trực Tuyến

Khóa Học Nhóm

Vận Dụng Vào Thực Tế

Thực hành hội thoại với bạn cùng lớp và nhận phản hồi tức thời từ giáo viên.

Đa Quốc Gia

Bạn cùng lớp từ khắp nơi trên thế giới, dễ dàng học hỏi lẫn nhau.

Trình Độ Tương Tự

Học sinh có cùng trình độ sẽ học cùng nhau trong một buổi học.

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4bd53":{"name":"Main Accent","parent":-1},"b26c7":{"name":" Accent Lighter","parent":"4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}},"d94c0":{"name":"Accent Darker","parent":" 4bd53","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{ "colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl":{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a ":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66," a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)","hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5, "a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4bd53":{"val":"rgb(232, 82, 73)","hsl" :{"h":3,"s":0.77,"l":0.59,"a":1}},"b26c7":{"val":"rgb(248, 100, 92)","hsl_parent_dependency ":{"h":3,"s":0.91,"l":0.66,"a":1}},"d94c0":{"val":"rgb(207, 60, 51)"," hsl_parent_dependency":{"h":3,"s":0.61,"l":0.5,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Giảng Đường Trực Tuyến

Giáo Viên Hàng Đầu

Đội ngũ giáo viên được lựa chọn kĩ lưỡng với đánh giá tốt nhất.

Chủ Đề Học Thú Vị

Nội dung học đa dạng giúp bạn dễ dàng nắm vững từ vựng cho các sự kiện thời sự, chủ đề quốc tế, và nhiều hơn thế.

Hiệu Quả Cao So Với Chi Phí Bỏ Ra

Lớp học trực tuyến được tổ chức thường xuyên giúp cải thiện kỹ năng tiếng Anh và phát triển cảm nhận về ngôn ngữ.


Chủ Đề Học Đa Dạng Giúp Mở Rộng Kiến Thức Của Bạn

Đối Tác Của Chúng Tôi Trên Toàn Cầu

là các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới

Gặp Gỡ Đội Ngũ Giáo Viên Bản Xứ

30,000+

Giáo viên

95%

Hơn 3 năm kinh nghiệm

4.8/5

Đánh giá

100%

Tất cả giáo viên đều được chứng nhận

Giáo Viên Các Khóa Học Tiếng Anh

Amanda E

Canada

Dillon R

 U.S.A

Nicole K

U.S.A

Giáo Viên Các Khóa Học Tiếng Trung

Bela W

Taiwan

Shelly J

China

Ginny L

Taiwan

Đăng kí tư vấn chương trình phù hợp

Bạn vui lòng điền thông tin để được tư vấn / tham gia buổi học trực tuyến đầu tiên:

__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"416bc":{"name":"Main Accent","parent":-1},"5398e":{"name":" Main Accent Light","parent":"416bc","lock":{"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default"," value":{"colors":{"416bc":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l": 0.54,"a":1}},"5398e":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77," l":0.54,"a":0.6}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"416bc":{"val":"rgb(47, 138, 229) ","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}},"5398e":{"val":"rgba(47, 138, 229 , 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":0.6}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Bạn muốn học
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":" Main Light 10","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"frty6":{"name":"Main Light 45","parent":"30800"},"flktr":{"name":"Main Light 80","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[ {"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s" :0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h" :216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}},"flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{ "h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{ "val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":" rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val ":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6": {"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}}," flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8} }},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Tiếng Anh
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":" Main Light 10","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"frty6":{"name":"Main Light 45","parent":"30800"},"flktr":{"name":"Main Light 80","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[ {"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s" :0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h" :216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}},"flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{ "h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{ "val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":" rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val ":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6": {"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}}," flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8} }},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Tiếng Trung
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":" Main Light 10","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"frty6":{"name":"Main Light 45","parent":"30800"},"flktr":{"name":"Main Light 80","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[ {"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s" :0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216, "s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h" :216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}},"flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{ "h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{ "val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":" rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"trewq":{"val ":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"frty6": {"val":"rgba(59, 136, 253, 0.45)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.45}}," flktr":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.8} }},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
 Đọc và đồng ý chấp nhận các điều khoản sử dụng dịch vụ thành viên, quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.
__CONFIG_colors_palette_{"active_palette":0,"config":{"colors":{"9bd08":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]}," palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"9bd08":{"val":"var(--tcb-local-color-687c7)"}}, "gradients":[]},"original":{"colors":{"9bd08":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210," s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Gửi thông tin

Để tìm hiểu thêm

Xin vui lòng liên hệ đối tác của TutorABC tại Việt Nam:

Boi Ngoc (Nancy)

✉️ info@boingocpiano.com

L18-11-13, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1, HCMC, Vietnam

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Chat Messenger
Chat messenger
Trắc nghiệm Piano
Test Online
error: Content is protected !!