CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÔNG TY BOI NGOC PIANO

Boi Ngoc Piano thu thập địa chỉ e-mail của người dùng là học viên đã mua khoá học hoặc đăng ký trải nghiệm khoá học từ website của chúng tôi. Những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có được để cung cấp dịch vụ bao gồm: Tên, Email, Số điện thoại. 

Boi Ngoc Piano cam đoan không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. 

Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, ngoại trừ trường hợp: Boi Ngoc Piano có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ. 

PHẦN 1
Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Thuật ngữ "Thông tin cá nhân” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian. 

Khi bạn là học viên của Boi Ngoc Piano, chúng tôi hỏi tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ nơi ở, tuổi, và số điện thoại để có thể hỗ trợ bạn trong quá trình tự học piano bằng cách:

✪ Email của bạn được dùng làm tên đăng nhập hoặc là mã ID để chúng tôi quản lý dữ liệu khách hàng, từ đó có thể chăm sóc bạn nếu là học viên cũ từng mua khoá học.
✪ Liên hệ qua email đến bạn khi có cập nhật mới về các khoá học, giới thiệu thông tin các khoá học mới, video, sự kiện, khuyến mãi, bài viết hữu ích.
✪ Phát thưởng hoặc gửi tài liệu giáo trình / sách tặng bản in đến địa chỉ của bạn (đối với một số khoá học nhất định)
✪ Liên hệ bạn qua điện thoại để chăm sóc, khảo sát trong quá trình tự học piano của bạn.
✪ Để tiện cho việc xưng hô, chúng tôi cũng thu thập tên và tuổi của bạn.

PHẦN 2
Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu , có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi thiêt bị di động có thể truy cập trang web của chúng tôi được phân công một cookie khác nhau. 
Điều đó có nghĩa, Để xác định bạn trên hệ thống điện tử, một cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng tôi có một công cụ " tiếp thị " hoạt động cho phép chúng tôi lưu ý khi bạn đăng nhập ứng dụng của chúng tôi để đảm bảo mỗi user chỉ được sử dụng trên một số thiết bị nhất định. 

PHẦN 3
Thay đổi chính sách bảo mật 

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiêt lộ nó, nếu có. 
Điều đó có nghĩa, Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này . Nếu đó là một thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, ngay tại đây.Content Protection by DMCA.com
Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Chat Messenger
Chat messenger
Trắc nghiệm Piano
Test Online
error: Content is protected !!