Bội Ngọc thực hiện các buổi biểu diễn piano sự kiện, tiệc đặc biệt cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; điều phối tổ chức các buổi hoà nhạc theo chủ đề yêu cầu với violin, guitar, cello; làm giám khảo cho các cuộc thi tài năng của tổ chức/doanh nghiệp; biểu diễn piano giới thiệu sản phẩm của doanh nhiệp; thực hiện các buổi Talkshow/Workshop liên quan tới âm nhạc; ...

Boi Ngoc conducts piano performances for special events and parties for individuals and businesses. organization; coordinate the organization of concerts according to the required theme with violin, guitar, cello; judge for talent competitions of organizations/enterprises; piano performance to introduce the company's products; conducting Talkshow/Workshop sessions related to music; ...

Chi phí cho từng sự kiện khác nhau dựa vào tính chất của sự kiện, chi phí đi lại, chuẩn bị cho sự kiện, thời lượng chương trình, thành viên tham dự và yêu cầu của cá nhân/doanh nghiệp.

The cost for each event varies based on the nature of the event, travel costs, event preparation, program duration, attendees and individual/business requirements.

 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN THEO YÊU CẦU(ORGANIZING PERSONALIZED EVENTS)


3.000 USD - 10.000 USD


tuỳ vào địa điểm, yêu cầu, chủ đề


(depending on location,

requirements/topics of the event)BIỂU DIỄN PIANO TẠI RESORT
  (WELCOMING PIANO PERFORMANCE 

AT LUXURY RESORTS)


1.000 USD - 3.000 USD 


tuỳ vào địa điểm

(depending on the location)


không bao gồm chi phí đi lại, VAT

(excluding travelling fee & 10% VAT tax)


SỰ KIỆN CÁ NHÂN

 


(PERSONAL CELEBRATION PARTY)


1.000 USD - 3.000 USD / party


tuỳ vào địa điểm

(depending on the location)


không bao gồm chi phí đi lại, VAT

(excluding travelling fee & 10% VAT tax)


SỰ KIỆN CÚA TỔ CHỨC,

 

DOANH NGHIỆP(ORGANIZATION/COMPANY

 

EVENTS)


3.000 USD - 10.000 USD / event


tuỳ vào địa điểm, yêu cầu, chủ đề

(depending on location,

requirements/topics of the event)


không bao gồm chi phí đi lại, VAT

(excluding travelling fee & 10% VAT tax)


GIÁM KHẢO/KHÁCH MỜI 

CHO CHƯƠNG TRÌNH/CUỘC THI(GUEST/JUDGE IN MUSIC COMPETITION/

QUEST SPEAKER)


1.000 USD - 3.000 USD / event


tuỳ vào địa điểm, yêu cầu, chủ đề

(depending on location,

requirements/topics of the event)


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, CÔNG TY(PROMOTION FOR COMPANY / PRODUCTS)


1.000 USD - 3.000 USD


không bao gồm chi phí đi lại, VAT

(excluding travelling fee & 10% VAT tax)


FORM ĐẶT LỊCH SỰ KIỆN VÀ NHẬN BÁO GIÁ

Content Protection by DMCA.com
Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Zalo
Chat Messenger
Chat messenger
Trắc nghiệm Piano
Test Online